លក្ខខណ្ឌ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖ https://jfttectent.com/

ដោយប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅគេហទំព័រ BestReviews អ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម រួមទាំងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌរបស់យើង ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ជម្រើសតែមួយគត់របស់អ្នកគឺមិនត្រូវប្រើព័ត៌មាន jfttectent.com ។

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីមួយ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនី jfttectent.com អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមទាំងឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។វាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ដែលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់នៅលើគេហទំព័រគឺត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ។ឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ដើម្បីធានាថាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅតែរក្សាការសម្ងាត់ សូមកុំចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយនរណាម្នាក់។អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក និងសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងការចូលប្រើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ហើយអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីរបស់អ្នក។ចងចាំថាត្រូវជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំង រួមទាំងលេខ អក្សរធំ តួអក្សរពិសេស។ល។ ហើយជាទូទៅមិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវចនានុក្រមទេ។ក្នុងករណីដែលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានបាត់បង់ ឬត្រូវបានគេលួច វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងដល់ jfttectent.com តាមអាសយដ្ឋានដែលបានរាយក្នុងផ្នែក "ទាក់ទងយើង"។

jfttectent.com អាច, នៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់ខ្លួន, នៅពេលណាមួយ, សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ, អសកម្ម, ទប់ស្កាត់, ឬបង្កកគណនីរបស់អ្នក។

ការផ្សព្វផ្សាយ

ការផ្តល់ជូនពិសេស ការផ្តល់ជូនពិសេស លេខកូដផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចុះតម្លៃ អំណោយ បន្សំពិសេស កញ្ចប់ពិសេស ការបញ្ចុះតម្លៃ និងល។ (ជារួម "ការផ្តល់ជូនពិសេស") អាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនពិសេស សូមចុចទីនេះសម្រាប់គោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយ។គោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទាំងស្រុង។

ការប្រើប្រាស់មាតិការបស់ jfttectent.com

យើង ឬអ្នកផ្តល់មាតិការបស់យើងជាម្ចាស់មាតិកាទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង (ជាសមូហភាព "សេវាកម្ម") ។ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយ jfttectent.com ត្រូវបានការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងការរក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ផ្សេងទៀត។លើសពីនេះ របៀបដែលយើងចងក្រង រៀបចំ និងប្រមូលផ្តុំខ្លឹមសាររបស់យើងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិទូទាំងពិភពលោក និងបទប្បញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញា។

អ្នកអាចប្រើខ្លឹមសារនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់តែគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ការទិញទំនិញ និងព័ត៌មានដែលមិនមែនជាពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ការចម្លង ការបោះពុម្ព ការផ្សាយ ការកែប្រែ ការចែកចាយ ឬការបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី jfttectent.com ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។jfttectent.com រក្សាចំណងជើង និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញលេញសម្រាប់សម្ភារៈដែលបានទាញយក ឬទទួលបានពីសេវាកម្មទាំងនេះ។យើងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកទាញយក បោះពុម្ព និងរក្សាទុកផ្នែកដែលបានជ្រើសរើសនៃមាតិការបស់យើង (ដូចដែលបានកំណត់ខាងក្រោម)។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្បាប់ចម្លងត្រូវតែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម អ្នកមិនអាចចម្លង ឬបង្ហោះមាតិកានៅលើកុំព្យូទ័របណ្តាញណាមួយ ឬផ្សាយវាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយ ហើយអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែខ្លឹមសារក្នុងគ្រប់រូបភាពបានទេ។អ្នកក៏មិនអាចលុប ឬផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិ ឬពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយឡើយ។

ឈ្មោះ jfttectent.com និងសញ្ញាសម្គាល់ដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះឈ្មោះផ្សេងទៀត រូបតំណាងប៊ូតុង អត្ថបទ ក្រាហ្វិក និមិត្តសញ្ញា រូបភាព ការរចនា ចំណងជើង ពាក្យ ឬឃ្លា ឈុតសំឡេង បឋមកថាទំព័រ និងឈ្មោះសេវាកម្មដែលប្រើនៅលើសេវាកម្មទាំងនេះគឺជា ពាណិជ្ជសញ្ញា សញ្ញាសេវាកម្ម ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលត្រូវបានការពារផ្សេងទៀតនៃ jfttectent.com ពួកវាមិនអាចប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ម៉ាក និងឈ្មោះផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់របស់វា។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ដូចជាអត្ថបទ ក្រាហ្វិក ឡូហ្គោ រូបភាព វីដេអូ ការទាញយកឌីជីថល ទិន្នន័យ កម្មវិធី សម្ភារៈផ្សេងៗ និងការជ្រើសរើស និងការរៀបចំរបស់វាគឺជាកម្មសិទ្ធិ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ jfttectent.com អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វា អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតនៃសម្ភារៈទាំងនោះ ហើយត្រូវបានការពារសហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ប៉ាតង់ សម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។jfttectent.com និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន រក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងស្រុងនៅក្នុងខ្លឹមសារទាំងអស់។

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។

ឈ្មោះ jfttectent.com និមិត្តសញ្ញា ឈ្មោះសេវាកម្ម ការរចនា និងពាក្យស្លោក គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ jfttectent.com ។អ្នកមិនត្រូវប្រើសញ្ញាបែបនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី jfttectent.com ទេ។ឈ្មោះ ឡូហ្គោ ឈ្មោះផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត ការរចនា និងពាក្យស្លោកដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន ដែលអាចឬមិនពាក់ព័ន្ធ ភ្ជាប់ជាមួយ ឬឧបត្ថម្ភដោយ jfttectent.com ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

1. សំណងរបស់អ្នក។

ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត អ្នកយល់ព្រមការពារ ទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ jfttectent.com ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ សាខារបស់ខ្លួន អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកផ្តល់សេវា ព្រមទាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួន នាយក និយោជិត អ្នកម៉ៅការ ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកស្នងតំណែង និង ចាត់តាំងពី និងប្រឆាំងនឹងការទាមទារ បំណុល ការខូចខាត ការវិនិច្ឆ័យ រង្វាន់ ការបាត់បង់ ការចំណាយ ការចំណាយ ឬថ្លៃសេវា (រួមទាំងថ្លៃមេធាវីសមរម្យ) ដែលកើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងនឹងការបំពានរបស់អ្នកលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

2. ការចោទប្រកាន់គ្មានការអនុញ្ញាត

ច្បាប់ស្តីពីការចេញវិក្កយបត្រឥណទានដោយយុត្តិធម៌៖ អ្នកនឹងមិនបង់ប្រាក់អ្វីឡើយ ប្រសិនបើការគិតថ្លៃដែលមិនមានការអនុញ្ញាតត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះកាតរបស់អ្នក ដែលជាលទ្ធផលនៃការទិញទំនិញនៅហាងអនឡាញរបស់យើង ដែលស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកថាខណ្ឌនេះ។នៅក្រោមច្បាប់នៃការចេញវិក្កយបត្រឥណទានដោយយុត្តិធម៌ ធនាគាររបស់អ្នកមិនអាចឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសពី $50.00 សម្រាប់ការគិតថ្លៃក្លែងបន្លំបានទេ ប្រសិនបើអ្នករាយការណ៍ភ្លាមៗនូវការគិតថ្លៃដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ប្រសិនបើធនាគាររបស់អ្នកធានាឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះចំនួន $50.00 នេះ យើងនឹងរ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នក រហូតដល់ $50.00 ពេញ។យើងនឹងរ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវនេះតែក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កាតឥណទានរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត បណ្តាលឱ្យមិនមានកំហុសរបស់អ្នកផ្ទាល់ពីការទិញដែលបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់យើង។នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់ប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមវិធាន និងនីតិវិធីនៃការរាយការណ៍របស់វា។

3. ការកត់ត្រា

jfttectent.com មិនយល់ព្រមចំពោះការហៅទូរស័ព្ទណាមួយដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុក ហើយរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ការហៅទូរស័ព្ទដែលកំពុងត្រូវបានកត់ត្រា។

4. ការលះបង់

The failure of either party to require performance by the other party of any provision of these Terms shall not affect in any way the first party’s right to require such performance at any time thereafter. Any waiver by either party of a breach of any provision of these Terms shall not be taken or held by the other party to be a continuing waiver of that provision unless such waiver is made in writing  newmedia@jfhtec.com